Du er her:

articleimage

Velkommen til Sentrum barnehage

Vi består av to hus, et ligger i Parkveien 51 og det andre på Leif Jenssonsplass

Begge hus ligger nært Bodø Sentrum. Vi har to avdelinger i begge hus.

Vi har åpningstid mellom 0700-1630.

Vårt motto er:

"En god barndom i Sentrum"

Vår barnehage er preget av et positivt personale, som yter maksimalt for at barna skal ha det best mulig.

Barn og personale skal kunne gå hjem når dage er slutt med en god følelse.

Foreldrene skal vite at deres barn har fått den omsorg og nærhet som trengs.

Styrer for begge hus: Heidi Giseth

 

Parkveien

Bukkene Bruse med barn fra 3-6 år.                         Bamsebo med barn fra 1-3 år

Pedagogisk leder:  Else Maren Slåttøy                      Pedagogosik leder: Wenche Opsahl-Holdal

Barnehagelærer:  Ronja Christensen                         Barnehagelærer : Malin Rydmark

Assistent: Patricia Jørgensen                                      Assistent: Mary Jonassen

                                                                                   Assistent: Elena Sørensen

 

 

Vestbyen

Bukkene Bruse med barn fra 1-6 år                                  Maurtua med barn fra 1-6 år

Pedagogisk leder: Helle Fossmo                                      Pedagogisk leder: Marlen Tjærandsen

Pedagogisk leder: Randi Larsen                                       Førskolelærer: Marte Storm Larsen                                      

Barne og ungdomsarbeider: Camilla Fæster                    Barne og ungdomsarbeider: Trine Fæste

Assistent: Lisa Sjursen                                                       Assistent Marit Svendsen    

                                                                                         + 70 % ekstra assistent ressuss