Du er her:

articleimage

Sentrum barnehage, Parkveien

Avdeling Parkveien finner du i Parkveien 51. Denne avdelingen ligger i gangavstand fra Bodø sentrum. Parkveien består av to avdelinger. Bukken Bruse med barn fra 3-6 år og Bamsebo med barn fra 1-3 år. Dette er byens nest eldste barnehage, den ble åpnet i 1958. Tilbygget der Bamsebo holder til, ble tatt i bruk i 1966.

Vi har leken i fokus og mener at lek er lik læring.  Barna tilegner seg mange ferdigheter gjennom lek, derfor er vi opptatt av å tilretteglegge for gode lekemuligheter og gir barna tid til lek. I dette huset har vi mange store rom som gir mange muligheter for allsidig lek.

Vi er også opptatt av av barn skal ha medvirkning i sin egen barnehagehverdag. Derfor er barna aktivt med på alle hverdagsaktiviteter. Hver dag har vi "dagens hjelper" som har ansvar for måltidet. Vi lytter til barna, slik at vi kan imøtekommed deres behov. De øver på selvstendighet under hverdagsaktiviteter.

Vi har fokus på språket og oppfordrer barna til å bruke språket.